MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE VO VÝŠKACH

Poskytujeme pravidelnú údržbu exteriérových a interiérových konštrukcií a iných prvkov vo výškach, vďaka ktorej sa značne predlžuje ich odolnosť a životnosť. Okrem toho máme bohaté skúsenosti z oblasti náterov fasád, striech a iných strešných krytín, ktoré okrem estetického významu zabezpečujú aj ich technickú funkčnosť a životnosť. Pri tom dbáme na výber vhodného povrchového náteru, ktorý vyberáme podľa požiadaviek jednotlivých klientov. Medzi naše hlavné služby z oblasti maliarskych a natieračských prác patria nasledovné:

  • nátery železných konštrukcií, kostolných veží, rebríkov, vodojemov
  • nátery striech, balkónov, fasád,  odkvapových žľabov a zvodov
  • ochranné nátery drevených konštrukcií vo výškach
  • nátery fasád kostolov a budov
  • natieranie vysokých stĺpov
  • opravy náterov fasád
  • rôzne iné
nanášanie fasádnej farby
© Copyright 2019 - AWAH.sk